top of page
Değerlendirmeler her bir jurimiz tarafından 3 ana kriter olan özgünlük, Kemer için yaratıcı fikir, Uygulanma kolaylığı başlıklarında 100 üzerinden değerlendilecektir. Toplam puanlara göre sıralama yapılacaktır.
Yaşı 18'i doldurmayan yarışmacıların başvuruları ile fizibilite açıklaması olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İlk Elemeleri geçen yarışmacılar için yeniden gerekirse yeni ilave edilecek jürilerle birlikte yeniden değerlendirmeye alınacak olup ilk elemelerde alınan puanlar geçerli değildir.
bottom of page